Estètica i teràpies Mercè

C/Ponent, 8 • 17142 Verges Telf:619905335

C/Espolla, 4 • 17751 St.Climent Sescebes • Telf:661179810

Estetica Merce

Estètica i teràpies Merce

Estètica Verges

Centre Estètica Verges

Centre Estètica Mercè Verges

Estètica Mercè Verges

Depilacions Verges

Tractaments estètica emporda

Centro Estetica Merce

Estética y terapias Merce

estética Verges

Centro Estética Verges

Centro Estética Merced Verges

Estética Merced Verges

Depilaciones Verges

Alt emporda

Depilacions Alt empordà

Kobido

QUANTUM RESONANCE MAGNETIC ANALYZER

Sistema Cuántico Bio-eléctrico

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Analitzador del Cos Humà

Alt emporda

Depilaciones Alto Empordà

Kobido

QUANTUM Resonance MAGNETIC ANALYZER

Sistema Cuántico Bio-eléctrico

Quantum Resonance Magnetic Analyzer

Analizador del Cuerpo Humano


Tractaments estètica Merce

Serveis  estètica Merce

Massatges Verges

servei d'estètica

Tractaments d'estètica baix emporda

Tractaments d'estètica Merce baix emporda

Tratamientos estética ampurdan

Tratamientos estética Merce

Servicios estética Merce

masajes Verges

servicio de estética

Tratamientos de estética bajo ampurdan

Tratamientos de estética Merce bajo ampurdanEstetica Merce

Estètica i teràpies Merce

Estètica Sant Climet

Centre Estètica Sant Climet

Centre Estètica Mercè Sant Climet

Estètica Mercè Sant Climet

Depilacions Sant Climet

Estética y terapias Merce

Estética San Climet

Centro Estética San Climet

Centro Estética Merced San Climet

Estética Merced San Climet

Depilaciones San Climet


Tractaments estètica emporda

Tractaments estètica Merce

Serveis  estètica Merce

Massatges Sant Climet

Servei d'estètica

Tractaments d'estètica Alt emporda

Tractaments d'estètica Merce

Tratamientos estética ampurdan

Tratamientos estética Merce

Servicios estética Merce

Masajes San Climet

Servicio de estética

Tratamientos de estética Alto ampurdan

Tratamientos de estética Merce


Sistema de diagnòstic BIO-ESCÀNER

Les freqüències i l'energia magnètica feble del cos humà són recollits a través d'un sensor tractament en el microprocessador, les dades es comparen amb l'espectre de ressonància quàntica estàndard de les malalties.

Mitjançant un examen simple no invasiu el sistema registra més de 300 variables que mesuren i avaluen estructures i sistemes del cos humà.

En una pantalla amb gràfiques ens mostra els paràmetres que va mesurant sistema ossi, cervell, estructura nerviosa, glàndules, entre d'altres.

Tipus d'Anàlisi:

º Cardio

º Pulmons

º Ronyons

º Fetge

º Pàncrees

º Funció Estómac, Intestins

º Glicèmia

º Urea

º Creatinina

º Colesterol

º Triglicèrids


º Àcid úric

º Metalls Pesats (mercuri, plom, Arsenico; etc.)

º sucre a la Sang

º Tiroiedes

º sistema immunològic

º Al·lèrgies

º Anàlisi de Minerals i Oligoelements (Calci +, Ferro, Seleni, Plom, Zinc, vitamines, etc.)